Starostlivosť v malíčku 05.06.2019

Ako udržať váš stroj v top stave? Staráme sa o váš Roland.

Životnosť každého stroja súvisí s jeho pravideľnou údržbou. Tlačiarne Roland ® nie sú výnimkou. V obľube ich máme pre vynikajúci výkon, spoľahlivosť a najnovšiu technológiu tlačových hláv. My vieme, ako predísť ich poškodeniu a ako byť spoľahlivým partnerom vášmu Rolandu. V článku uvádzame niekoľko starostlivých rád, aby ste nemali hlavy v smútku. Čistenie je rituál.

Vedzte, že pravideľná starostlivosť vie priniesť ovocie v podobe:

  • ľahšej manipulácie,
  • odďalenia servisných zásahov,
  • uznania reklamácie výrobcom v rámci záručnej doby,
  • lepšej pripravenosti na realizáciu zákaziek.

Pre dokonalý výsledok odporúčame kontrolu pred tlačou, ktorá pozostáva z niekoľkých kalibračných krokov, až po kontrolu funkčnosti. Čistenie komponentov počas dňa zlepší celkový stav tlačiarne, no najvýznamnejšia je týždenná údržba, kedy vyčistíme hlavu, capingy, wipery a vyprázdnime odpadovú nádobu.

Určenie stavu vašej tlačiarne

  • Vypadané alebo vychýlené trysky - poruchy trysiek sú spôsobené prachom na tlačových hlavách. Automatické čistenie problém nevyrieši len zmení pozície vypadaných či vychýlených trysiek. 
  • Kvapôčky atramentu - atrament zachytávajúci sa na zaprášených či znečistených hlavách môže odkvapkávať na médium. 
  • Šmuhy v grafike - keď sa špina alebo prach nahromadí na tlačových hlavách, môže zasahovať do grafiky a to sa prejaví pošpinením či šmuhami po grafike. 

Znečistenie tlačových hláv spôsobené prachom alebo chumáčom prischnutého atramentu má za následok zníženie kvality tlače.

Interval vyžadovanej údržby sa líši od množstva tlače. Pre ECO-SOL MAX atramenty odporúčame čistiť tlačové hlavy minimálne raz za dva týždne a pre VIP atramenty raz za týždeň. Popri čistení odporúčame kontrolovať wipre / stierky a meniť ich, ak je to potrebné, raz do mesiaca.

Čo urobiť ako prvé?

Spustite MENU čistenia, odstráňte kryty a môžete začať s čistením.

Čistenie tlačových hláv

Na čistenie používajte vždy iba nástroje na to určené! 

Cleaning kit (kvapalina aj čistiace tyčinky) môžete objednať tu...

 

Tím Roland