Dekorácie na stenu

Použitím tlačiarne s integrovaným rezaním od Roland DG vytvoríte nálepky, ktoré môžete použiť ako dekoráciu stien. Nálepky su umiestniteľné na vnútorné steny (kancelárie, vstupné haly, izby v domácnostiach...) a takisto aj na vonkajšie steny (fasády, priemyselné budovy...).

Materiál

Výber najvhodnejšieho materiálu závisí od typu steny:

  • Vonkajšie steny (betón, dlaždice, tehly...) - najlepšie je použiť materiál so silnou počiatočnou lepivosťou. Je dôležité, aby materiál držal na stene okamžite. Liata fólia (séria Cast) je pomerne často používaná pre dlhodobé vonkajšie použitie. Fólia môže byť ľahko použiteľná na nerovnom povrchu.
  • Vnútorné steny (sadra, omietka) - pri dekoráciach vnútorných stien existuje viacero možností, pretože na samotný výtlačok nevyplývajú povetrnostné podmienky. Ako materiál môžete zvoliť rôzne typy lepivých médií.
Atrament
Tlačiarne

Vhodné sú všetky tlačiarne s integrovaným rezaním od Roland DG obsahujúce spomínané atramenty.

Laminovanie

Odporúča sa vytlačené nálepky zalaminovať pre zvýšenie ochrany.

Venujte pozornosť...

Vždy postupujte podľa návodu a používajte správne nástroje pri aplikovaní nálepky. Veľa materiálov vyžaduje suchý povrch a bez prítomnosti prachu.